cat-icon 440 Karel Trichardt Ave, Mountain View, Pretoria, 0082