cat-icon 311 Jorissen St, Paardeplaats 177 IQ, Krugersdorp, 1739